(011) 42084211 - 42076609

اطلاعات تماس

مازندارن - قائم شهر - جاده بابل - جاده نظامی - بعد دانشگاه آزاد اسلامی www.TelarPark.com (011) 42084211 - 42076609

ارسال دیدگاه

شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید

شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید

© روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری قائم شهر
طراحی و پیاده سازی :StepGroup