(011) 42084211 - 42076609
بازدید دادستان مرکز استان از مجموعه تفریحی توریستی و اقامتی پارک جنگلی تلار
86

بازدید دادستان مرکز استان از مجموعه تفریحی توریستی و اقامتی پارک جنگلی تلار

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری قائم شهر؛ صبح امروز کریمی دادستان مرکز استان مازندران ، صداقت دادستان شهرستان قائم شهر،  مهندس صالح زاده شهردار قائم شهر و جمعی از مسئولین شهری پس از جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان قائم شهر از پروژه های شهرداری مجموعه تفریحی توریستی و اقامتی پارک جنگلی تلار بازدید نمودند.

در این بازدید دادستان مرکز  استان مازندران ضمن تشکر از اقدامات  جهادی شهردار و مجموعه شهرداری قائم شهر در اجرای پروژه های عمرانی گفت: در سالی که به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام گذاری گردیده باید در راستای رفع موانع برای بهره برداری نمودن از پروژه های مختلف اقدام نمود

بازدید دادستان مرکز استان از مجموعه تفریحی توریستی و اقامتی پارک جنگلی تلار
بازدید دادستان مرکز استان از مجموعه تفریحی توریستی و اقامتی پارک جنگلی تلار
بازدید دادستان مرکز استان از مجموعه تفریحی توریستی و اقامتی پارک جنگلی تلار
بازدید دادستان مرکز استان از مجموعه تفریحی توریستی و اقامتی پارک جنگلی تلار
بازدید دادستان مرکز استان از مجموعه تفریحی توریستی و اقامتی پارک جنگلی تلار
بازدید دادستان مرکز استان از مجموعه تفریحی توریستی و اقامتی پارک جنگلی تلار
بازدید دادستان مرکز استان از مجموعه تفریحی توریستی و اقامتی پارک جنگلی تلار
بازدید دادستان مرکز استان از مجموعه تفریحی توریستی و اقامتی پارک جنگلی تلار
بازدید دادستان مرکز استان از مجموعه تفریحی توریستی و اقامتی پارک جنگلی تلار
بازدید دادستان مرکز استان از مجموعه تفریحی توریستی و اقامتی پارک جنگلی تلار
بازدید دادستان مرکز استان از مجموعه تفریحی توریستی و اقامتی پارک جنگلی تلار
بازدید دادستان مرکز استان از مجموعه تفریحی توریستی و اقامتی پارک جنگلی تلار

ارسال دیدگاه

شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید

شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید

© روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری قائم شهر
طراحی و پیاده سازی :StepGroup