011-223344556
بازدید از روند اجرایی پروژه های عمرانی پارک جنگلی تلار جاده نظامی
49

بازدید از روند اجرایی پروژه های عمرانی پارک جنگلی تلار جاده نظامی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری قائم شهر مهندس عباس صالح زاده شهردار قائم شهر مهندس فضلی رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی قائم شهر از روند پیشرفت اجرای  پروژه های عمرانی در پارک جنگلی تلار بازدید نمودند.

 

 

بازدید از روند اجرایی پروژه های عمرانی پارک جنگلی تلار جاده نظامی
بازدید از روند اجرایی پروژه های عمرانی پارک جنگلی تلار جاده نظامی
بازدید از روند اجرایی پروژه های عمرانی پارک جنگلی تلار جاده نظامی
بازدید از روند اجرایی پروژه های عمرانی پارک جنگلی تلار جاده نظامی
بازدید از روند اجرایی پروژه های عمرانی پارک جنگلی تلار جاده نظامی
بازدید از روند اجرایی پروژه های عمرانی پارک جنگلی تلار جاده نظامی
بازدید از روند اجرایی پروژه های عمرانی پارک جنگلی تلار جاده نظامی
بازدید از روند اجرایی پروژه های عمرانی پارک جنگلی تلار جاده نظامی
بازدید از روند اجرایی پروژه های عمرانی پارک جنگلی تلار جاده نظامی
بازدید از روند اجرایی پروژه های عمرانی پارک جنگلی تلار جاده نظامی
بازدید از روند اجرایی پروژه های عمرانی پارک جنگلی تلار جاده نظامی
بازدید از روند اجرایی پروژه های عمرانی پارک جنگلی تلار جاده نظامی
بازدید از روند اجرایی پروژه های عمرانی پارک جنگلی تلار جاده نظامی
بازدید از روند اجرایی پروژه های عمرانی پارک جنگلی تلار جاده نظامی
بازدید از روند اجرایی پروژه های عمرانی پارک جنگلی تلار جاده نظامی
بازدید از روند اجرایی پروژه های عمرانی پارک جنگلی تلار جاده نظامی
بازدید از روند اجرایی پروژه های عمرانی پارک جنگلی تلار جاده نظامی
بازدید از روند اجرایی پروژه های عمرانی پارک جنگلی تلار جاده نظامی
بازدید از روند اجرایی پروژه های عمرانی پارک جنگلی تلار جاده نظامی
بازدید از روند اجرایی پروژه های عمرانی پارک جنگلی تلار جاده نظامی

ارسال دیدگاه

شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید

شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید

© روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری قائم شهر
طراحی و پیاده سازی :StepGroup