011-223344556
بازدید از روند اجرای پروژه مجتمع تفریحی توریستی پارک جنگلی تلار
61

بازدید از روند اجرای پروژه مجتمع تفریحی توریستی پارک جنگلی تلار

بازدید مهندس صالح زاده شهردار با همراهی جناب سرهنگ علیزاده فرمانده ناحیه سپاه قائمشهر و مهندس متانی عضو شورای اسلامی شهر از روند اجرای پروژه مجتمع تفریحی توریستی پارک جنگلی تلار

 

بازدید از روند اجرای پروژه مجتمع تفریحی توریستی پارک جنگلی تلار
بازدید از روند اجرای پروژه مجتمع تفریحی توریستی پارک جنگلی تلار
بازدید از روند اجرای پروژه مجتمع تفریحی توریستی پارک جنگلی تلار
بازدید از روند اجرای پروژه مجتمع تفریحی توریستی پارک جنگلی تلار

ارسال دیدگاه

شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید

شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید

© روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری قائم شهر
طراحی و پیاده سازی :StepGroup