011-223344556
بازدید  از روند پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی
37

بازدید از روند پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری قائم شهر، دوشنبه ۷ بهمن ماه آقای صداقت دادستان شهرستان قائم شهر، مهندس صالح زاده شهردار، مهندس فضلی رئیس شورای اسلامی  و آقایان متانی و عباسی اعضای شورای اسلامی شهر از پارک جنگلی تلار قائم شهر  بازدید نمودند.

 

بازدید  از روند پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی
بازدید  از روند پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی
بازدید  از روند پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی
بازدید  از روند پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی
بازدید  از روند پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی
بازدید  از روند پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی
بازدید  از روند پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی
بازدید  از روند پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی

ارسال دیدگاه

شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید

شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید

© روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری قائم شهر
طراحی و پیاده سازی :StepGroup